Terefah

Terefah , juga dieja terefa, tref , atau trefa (dari Hebrew ṭaraf, “to tear”) , terefoth jamak , terefot , atau trefot , makanan, produk makanan, atau perkakas yang, menurut undang-undang diet Yahudi (kashruth, qv ) , tidak bersih secara rutin atau disiapkan menurut undang-undang dan dengan demikian dilarang sebagai tidak sesuai untuk kegunaan Yahudi. Oleh itu, Terefah adalah antitesis dari kosher (“fit”). Konotasi luas dari terefah berasal dari larangan yang lebih spesifik terhadap makan daging yang telah "dirobek" oleh binatang liar ( misalnya, Keluaran 22:31).

Makanan boleh menjadi terefah kerana beberapa sebab. Kerang dan daging babi, misalnya, dilarang setiap saat. Haiwan yang cacat dan sakit juga dikecualikan oleh undang-undang diet. Haiwan yang disembelih secara tidak betul atau disembelih dengan betul yang didapati berpenyakit semasa diperiksa secara automatik dikelaskan sebagai terefah.