Eshu

Eshu , yang juga dieja sebagai Eschu , juga disebut Elegba , dewa penipu Yoruba Nigeria, seorang roh yang pada dasarnya melindungi, baik hati yang melayani Ifa, dewa utama, sebagai utusan antara langit dan bumi. Eshu memerlukan ketenangan yang berterusan untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskannya untuk menyampaikan pengorbanan dan menyusun masa depan. Satu mitos menggambarkan Eshu menipu Ifa dari rahsia ramalan; satu lagi, di mana Eshu memulihkan Ifa dari pemenjaraannya di pohon palma, menjadikannya sebagai pengasas agama Ifa.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh JE Luebering, Pengarah Editorial Eksekutif.