Novel palliser

Novel Palliser , siri novel karya Anthony Trollope. Mereka disatukan oleh keprihatinan mereka dengan isu-isu politik dan sosial dan watak Plantagenet Palliser, yang muncul di masing-masing, dengan watak lain berulang secara berkala. Siri ini terdiri daripada karya-karya ini (mengikut penerbitan): Bolehkah Anda Memaafkannya? , Phineas Finn , The Eustace Diamonds , Phineas Redux , Perdana Menteri , dan The Duke's Children .

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.