Sekolah amal

Sekolah amal , juga disebut Blue Coat School , jenis sekolah rendah Inggeris yang muncul pada awal abad ke-18 untuk mendidik anak-anak orang miskin. Mereka menjadi asas pendidikan dasar Inggeris abad ke-19. Disokong oleh sumbangan swasta dan biasanya dikendalikan oleh badan agama, sekolah-sekolah ini mengenakan pakaian dan mengajar pelajar mereka secara percuma. Mereka didirikan dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan dan tersebar di seluruh negeri, terutama di daerah kota. Sekolah amal seperti itu juga ada di Amerika kolonial dan di Benua pada masa yang sama, tetapi istilah ini tidak biasa digunakan.