Pengiktirafan

Pengakuan , dalam undang-undang Anglo-Amerika, kewajiban yang dibuat di hadapan hakim atau hakim di mana pihak (pengiktirafan) mengikat dirinya untuk berhutang sejumlah wang sekiranya dia tidak melakukan tindakan yang ditentukan. Sekiranya dia tidak melakukan tindakan yang diperlukan, wang tersebut dapat dikumpulkan dalam proses hukum yang sesuai.

Penggunaan pengakuan yang paling biasa adalah berkaitan dengan jaminan dalam kes jenayah. Dengan mengemukakan jaminan di mahkamah, seseorang yang ditangkap kerana jenayah secara amnya dapat menjamin pembebasannya dari penjara sementara menunggu perbicaraan atau kadang-kadang menunggu rayuannya setelah disabitkan. Secara amnya dia meletakkan wang atau harta sebagai penjamin. Ketika tidak ada penjamin yang diperlukan, tertuduh dikatakan dibebaskan "atas pengakuannya sendiri." Lihat juga jaminan.

Dalam litigasi sivil, pengakuan pihak mungkin diperlukan untuk memastikan pembayaran kos ( iaitu jumlah wang yang harus dibayar pihak yang kalah kepada pihak yang menang untuk perbelanjaan litigasi).