Pandangan

Pandect , (Bahasa Yunani: "All-Encompassing") Pandectae Latin , juga disebut Digest , koleksi petikan dari tulisan para ahli hukum Rom, disusun dalam 50 buku dan dibahagikan kepada judul-judul sesuai dengan isi pelajarannya. Pada tahun 530, maharaja Rom, Justinian mempercayakan penyusunannya kepada pengadilan Tribonian dengan arahan untuk melantik komisi untuk membantunya. Pandect diterbitkan pada tahun 533 dan diberi kekuatan hukum ( lihat juga Justinian, Code of), yang mereka pertahankan hingga Abad Pertengahan di Empayar Byzantine. Pada awal abad ke-19 istilah Pandectists diterapkan pada sekolah sejarah para sarjana undang-undang Rom di Jerman yang melanjutkan kajian ilmiah Pandectists. Pemimpin sekolah itu ialah Friedrich Karl von Savigny.