Bahasa Kurdi

Bahasa Kurdi, bahasa Iran Barat, salah satu bahasa Indo-Iran, yang terutama dituturkan di Kurdistan. Kedudukannya sebagai bahasa Iran ketiga terbesar, selepas Parsi dan Pashto, dan mempunyai banyak dialek. Diperkirakan diucapkan oleh sekitar 20-40 juta orang. Terdapat tiga kumpulan dialek utama. Kurdi Utara - yang dituturkan dari Mosul, Iraq, ke Kaukasus - disebut Kurmānjī; di Turki, huruf Latin digunakan dalam bentuk tulisan. Kurdi Tengah, yang disebut Sōrāni, muncul sebagai bentuk sastera utama Kurdi. Ia dituturkan dalam wilayah yang luas yang membentang dari Orūmīyeh, Iran, hingga daerah Kurdistan tradisional di Iraq. Ia biasanya ditulis dalam skrip Perso-Arab yang diubahsuai, walaupun tulisan Latin semakin banyak digunakan. Kurdi Selatan, juga disebut Pehlewani, terdiri daripada sebilangan dialek yang kurang dipelajari.

Perhentian Perancis dan Inggeris dan tiada Tanda Tempat Letak KeretaKuiz Bahasa Rasmi: Fakta atau Fiksyen? Bahasa Perancis dan Inggeris adalah bahasa rasmi Kanada. Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.