Malapropisme

Malapropisme , kesalahan verbal di mana satu perkataan digantikan dengan kata lain yang serupa dengan bunyi tetapi berbeza makna. Walaupun William Shakespeare telah menggunakan alat ini untuk kesan komik, istilah itu berasal dari watak Richard Brinsley Sheridan Puan Malaprop, dalam karyanya The Rivals (1775). Namanya diambil dari istilah malapropos (bahasa Perancis: "tidak sesuai") dan merupakan tipikal dari amalan Sheridan membuat nama untuk menunjukkan intipati watak. Memikirkan geografi negara bersebelahan, dia berbicara tentang "geometri" dari "negara berjangkit", dan berharap agar putrinya dapat "menegur" makna sebenarnya dari apa yang dia katakan. Dia menyesal kerana "kemakmuran" terhadap keponakannya sangat kecil.