Buku Lakaran

Buku Sketsa , secara lengkap Buku Sketsa Geoffrey Crayon, Gent. , koleksi cerpen oleh Washington Irving, pertama kali diterbitkan pada tahun 1819-20 dalam tujuh bahagian yang berasingan. Sebilangan besar karya 30-an buku berkenaan dengan kesan Irving terhadap England, tetapi enam bab membahas subjek Amerika. Dari kisah-kisah ini, kisah "The Legend of Sleepy Hollow" dan "Rip Van Winkle" telah disebut cerpen Amerika pertama, walaupun kedua-duanya sebenarnya adalah cerita rakyat Jerman versi Amerika. Selain cerita berdasarkan cerita rakyat, koleksi ini mengandungi sketsa perjalanan, esei sastera, dan miscellany. Buku Lakaranadalah acara yang terkenal dalam sejarah sastera Amerika. Koleksi itu adalah karya Amerika pertama yang mendapat kejayaan dan populariti sastera antarabangsa. Kejayaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya membolehkan Irving mengabdikan diri untuk menulis.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.